ตารางเดินเรือ เกาะยาวใหญ่

จาก ท่าเรือเจียรวานิช
ถึง เวลาออก เวลาถึง เรือ
ท่าเรือแหลมใหญ่ 08.30 AM 10.00 AM เฟอร์รี่
ท่าเรือแหลมใหญ่ 09.00 AM 09.30 AM สปีดโบ๊ท
ท่าเรือโล๊ะจาก 10.00 AM 10.30 AM สปีดโบ๊ท
ท่าเรือโล๊ะจาก 11.30 AM 12.00 PM สปีดโบ๊ท
ท่าเรือแหลมใหญ่ 02.00 PM 03.45 PM เฟอร์รี่
ท่าเรือโล๊ะจาก 02.30 PM 03.00 PM สปีดโบ๊ท
ท่าเรือโล๊ะจาก 05.00 PM 05.30 PM สปีดโบ๊ท
ถึง ท่าเรือเจียรวานิช
จาก เวลาออก เวลาถึง เรือ
ท่าเรือโล๊ะจาก 06.30 AM 07.00 AM สปีดโบ๊ท
ท่าเรือแหลมใหญ่ 07.30 AM 09.00 AM เฟอร์รี่
ท่าเรือโล๊ะจาก 08.00 AM 08.30 AM สปีดโบ๊ท
ท่าเรือโล๊ะจาก 10.00 AM 10.30 AM สปีดโบ๊ท
ท่าเรือโล๊ะจาก 11.30 AM 12.00 PM สปีดโบ๊ท
ท่าเรือแหลมใหญ่ 02.00 PM 03.45 PM เฟอร์รี่
ท่าเรือโล๊ะจาก 04.15 PM 04.45 PM สปีดโบ๊ท